O nás

Image

O nás

Firesystem s.r.o. vznikol transformáciou fyzickej osoby podnikateľa Marcela Kavalková Faturová na právnickú osobu. Nakoľko sme vznikli v r. 2005 počas nášho aktívneho pôsobenia sme sústavným vzdelávaním, školeniami a odbornými konzultáciami získali vysokú úroveň v danom odbore. Do našich radov patrí kolektív skúsených predajcov, technici na opravu hasičských čerpadiel a výzbroje, projektanti - špecialisti požiarnej ochrany, technici požiarnej ochrany, kontrolóri a opravári hasiacich prístrojov, kontrolóri požiarnych vodovodov - hydrantov a hadicových zariadení, odborne spôsobilí technici na kontrolu, montáž a servis protipožiarnych dverí, požiarnyh klapiek a protipožiarnych prestupov.

Image

Cieľ

Náš cieľ je odborne, profesionálne a zodpovedne oboznámiť našich zákazníkov o našich produktoch a výhodách, ďalej o povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb, podnikateľov, zástupcov hasičských jednotiek, zástupcov samospráv na úseku ochrany pred požiarmi. 

Image

Naša cenová ponuka

Hlavnou úlohou je kvalitne vykonaná práca s odborne spôsobilými osobami, čo je u nás samozrejmosťou. Dokazuje to aj fakt, že od r. 2005 sme stabilne na trhu a počet našich pracovníkov stúpa. Predpokladom na kvalitne vykonanú prácu je aj profesionálne a na to určené špecializované zariadenia, ktoré používame na výkon našich prác a služieb. Pre výrobcov požiarno technických zariadení sme významný spoľahlivý partner a to je výhodou pre našich zákazníkov - dodávať im overený a spoľahlivý tovar. 

Copyright © FIRESYSTEM 2024. Created by canalmedia